• Onestein - Samer Nefawa
    "Hallo, ik ben Samer. Het implementeren van ERP software is voor ieder bedrijf een spannend proces. Het vraagt om veel commitment van de betrokken partijen. Bij dat inspannende proces is het belangrijk om alle elementen van het product op een zorgvuldige wijze te onderzoeken. Dit is noodzakelijk voor het stroomlijnen van uw bedrijfsactiviteiten met het nieuwe systeem. Uiteindelijk levert dit proces een effectief resultaat op waar alle betrokkenen trots op zullen zijn. Het systeem is nu in perfecte harmonie met uw bedrijfsprocessen. Wilt u hierover sparren? Bel mij dan op mijn directe nummer: 088-6270471 (Acquisitie op dit nummer wordt niet op prijs gesteld.)" - Samer Nefawa